Τρίτη 4 Δεκεμβρίου 2012

Ο Θεατρικός Όμιλος Άνδρου προσκαλεί τά μέλη καί τούς φίλους του,
τό βράδυ τής Παρασκευής 7 Δεκεμβρίου, στίς 6.30, στό Δημοτικό Θέατρο Άνδρου,
νά διαβάσομε, νά προτείνομε, νά προκρίνομε θεατρικά έργα γιά τήν καινούργια χρονιά.

Δεν υπάρχουν σχόλια: