Τετάρτη, 15 Ιουνίου 2011

φωτο απο τις προβες της ΦΡΕΝΑΠΑΤΗΣ

φωτο απο τις προβες της ΦΡΕΝΑΠΑΤΗΣ

φωτο απο προβες της ΦΡΕΝΑΠΑΤΗΣ

φωτο απο προβες της ΦΡΕΝΑΠΑΤΗΣ

φωτο απο προβες της ΦΡΕΝΑΠΑΤΗΣ

φωτο απο προβες της ΦΡΕΝΑΠΑΤΗΣ

φωτο απο προβες της ΦΡΕΝΑΠΑΤΗΣ

φωτο απο προβες της ΦΡΕΝΑΠΑΤΗΣ

η αφίσα της ΦΡΕΝΑΠΑΤΗΣ

Τρίτη, 7 Ιουνίου 2011

δημιουργια σκηνικων απο τον Θ.Μπαφαλούκο

δημιουργια σκηνικων απο τον Θ.Μπαφαλούκο

φωτο απο προβες της ΦΡΕΝΑΠΑΤΗΣ

φωτο απο προβες της ΦΡΕΝΑΠΑΤΗΣ

φωτο απο προβες της ΦΡΕΝΑΠΑΤΗΣ

φωτο απο προβες της ΦΡΕΝΑΠΑΤΗΣ

φωτο απο προβες της ΦΡΕΝΑΠΑΤΗΣ

φωτο απο προβες της ΦΡΕΝΑΠΑΤΗΣ

φωτο απο προβες της ΦΡΕΝΑΠΑΤΗΣ

φωτο απο προβες της ΦΡΕΝΑΠΑΤΗΣ

φωτο απο προβες της ΦΡΕΝΑΠΑΤΗΣ

φωτο απο προβες της ΦΡΕΝΑΠΑΤΗΣ

φωτο απο προβες της ΦΡΕΝΑΠΑΤΗΣ